2024

Company : Správa železnic, státní organizace SZ (CZ)
Contact : Martin Král

1. International relations : international@spravazeleznic.cz

2. Communication Department : press@spravazeleznic.cz

Statistics

Video of a crash simulation for ILCAD 2021: https://www.youtube.com/watch?v=vG30v0USrHM&list=PL_9qD8YjiAuzyXxxbn9zmJP2bquL2hHUO&index=2


2nd contact

Company : Transport Research Centre (CDV)
Contact :
Jan Perutka

Contact at Press/Communication Dept: Sarka Zelinska